Šūnas cikla regulējošo marķieru un CD31 marķiera ekspresija klīniski veselā sejas ādā pēc pusmūža vecuma

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Description

Tēžu saturs:
Mērķi. Noteikt šūnas cikla regulējošo marķieru un CD31 marķiera ekspresiju klīniski veselas sejas ādas paraugos.

Pētījuma metodes. Pētījumā tika iekļauti 13 pacientu klīniski veselas sejas ādas paraugi, kas iegūti kā atlieku audi no ķirurģisko brūču slēgšanas ar rotācijas lēveriem vai veicot ādas veidojuma elipsveida ekscīziju un atdalot dažus milimetrus distālās daļas. No katra pacienta tika iegūts viens ādas paraugs. Visi pacienti parakstīja informētas piekrišanas veidlapas pirms paraugu iegūšanas. Pēc paraugu iegūšanas pētījumā iekļautie paraugi līdz ar operētajiem materiāliem atbilstoši vispārējai praksei tika nosūtīti uz SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” Patoloģijas centru un ieguldīti parafīna blokos. Nākošā etapā materiāli tika krāsoti ar hematoksilīna un eozīna krāsojumu un imūnhistoķīmiski ar šādām antivielām: p16, p53, p63, Ki67, Bcl-2, cyclin D un CD31. Akantozes pakāpe tika izvērtēta atbilstoši Schmitz et al. 1. Imūnhistoķīmisko marķieru p16, p53, p63, Ki67, Bcl-2 un cyclin D 2 ekspresija tika izvērtēta atbilstoši to apjomam epidermā visvairāk skartajās vietās. Marķiera p53 ekspresija papildus tika novērtēta pakāpēs atbilstoši procentuālajai šūnu ekspresijai epidermā. Marķiera CD31 ekspresija tika noteikta kā vidējais asinsvadu skaits no trim redzes laukiem 20 reižu palielinājumā 3. Pētījumam tika saņemta Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas atļauja nr. 22-2/548/2021 un SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes” Zinātnes daļas atļauja nr. ZD/08-07/01-21/18.

Rezultāti. Pacientu vecums bija robežās no 43 līdz 88 gadiem. Imūnhistoķīmisko marķieru ekspresija atspoguļota 1. tabulā.

Ekspresija tikai apakšējā epidermas 1/3 (% gadījumu)Ekspresija līdz apakšējām 2/3 epidermas (% gadījumu)Ekspresija virs 2/3 epidermas (% gadījumu)Ekspresija visas epidermas biezumā (% gadījumu)
p1692.3%7.7%--
p5346.2%23.1%15.4%15.4%
p63--92.3%7.7%
Ki6746.2%38.5%7.7%7.7%
Bcl-292.3%--7.7%
cyclin D-58.3%41.7%-
līdz 5% šūnu5-50% šūnuvirs 50% šūnu
p5353.8%46.2%-
vidēji līdz 20 asinsvadiemvidēji līdz 40 asinsvadiemvidēji virs 40 asinsvadiem
CD3138.5%53.8%7.7%
1.Tabula. Imūnhistoķīmisko marķieru p16, p53, p63, Ki67, Bcl-2, cyclin D un CD31 ekspresijas raksturojums klīniski veselas sejas ādas paraugos.

Secinājumi.
Klīniski veselā sejas ādā pēc pusmūža vecuma bieži ir vērojama izteikta p63 un cyclin D ekspresija, savukārt, marķieri p16, p53, Ki67 un Bcl-2 lielākoties ir ekspresēti epidermas apakšējā trešdaļā (bazālajā un suprabazālajā slānī) vai līdz apakšējām divām trešdaļām. Endotēlija marķieris CD31 norāda, ka klīniski veselā sejas ādā pēc pusmūža vecuma 20 reižu palielinājumā visbiežāk vērojami līdz 40 asinsvadiem vienā redzes laukā.

Atsauces:

1. Schmitz L, Gambichler T, Gupta G, et al. Actinic keratoses show variable histological basal growth patterns – a proposed classification adjustment. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2018;32(5):745-751. doi:10.1111/jdv.14512
2. Khodaeiani ERKEAH, Fakhrjou A, Amirnia M, et al. Immunohistochemical evaluation of p53 and Ki67 expression in skin epithelial tumors. Indian J Dermatol . 2013;(58):181-187. doi:10.4103/0019-5154.110824
3. Zemheri E, Karadag AS, Zindanci I, Zerk PE, Ozturk MK. Evaluation of microvessel density with CD31 and CD105 in patients with psoriasis under methotrexate and acitretin therapy. Postepy Dermatologii i Alergologii. 2020;37(3):422-427. doi:10.5114/ada.2019.87279

Apstiprinājumi:
Potenciāls interešu konflikts (ir saņemts atbalsts no zāļu vai medicīniskā aprīkojuma ražotāju/izplatītāju uzņēmuma, kas saistīts ar šo tēžu tematiku): - ir
Šis pētījums veikts ar ESF projekta nr. 8.2.2.0/20/I/004 "Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā" atbalstu.
Piekrītu, ka Latvijas Ārstu biedrībai ir tiesības publicēt šīs tēzes vai klīnisko gadījumu:
- jā
Period21 Sept 2022
Event titleLatvijas ārstu 9. kongress
Event typeCongress
Conference number9
OrganiserLatvian Medical Association
LocationRiga, LatviaShow on map