13th International Academic Conference “Social Sciences for Regional Development 2018”

Activity: Participating in or organising an event typesParticipating in a conference, workshop, ...

Description

Pētījumā analizēti jaunākie Eiropas Savienības tiesas spriedumi reliģiskās pārliecības brīvības īstenošanai darba vietā un to ietekme uz ārstniecības personu kā veselības aprūpes jomas darbinieku Latvijā. Autore pētījumā konstatējusi, ka kārtības, kādā reliģiskās pārliecības brīvība var tikt savienota ar ārstniecības personas profesionālo darbību, un kārtības, kādā šī brīvība minētajā kontekstā var tikt ierobežota, ievērošana pastāvošā tiesiskā regulējuma ietvaros Latvijā var būt izaicinājums. Pētījumā izmantota deskriptīvā (aprakstošā), analītiskā un deduktīvā pētniecības metode. Ar deskriptīvās metodes palīdzību tiek atklāts avotu saturs, ar analītisko metodi analizēts šo avotu saturs un pamatota turpmāko pētījumu veikšanas nepieciešamība, kā arī ilustrētas normatīvā regulējuma attīstības perspektīvas. Savukārt ar deduktīvo metodi no vispārējām tēzēm izdarīti konkrēti secinājumi, kuri atspoguļoti pētījuma nobeigumā.
Period12 Oct 201813 Oct 2018
Event typeConference
Conference number13
OrganiserDaugavpils University
LocationDaugavpils, LatviaShow on map

Keywords

  • Eiropas Savienības tiesa
  • darbinieks
  • reliģiskās pārliecības brīvība
  • reliģija