Eksperts Liepājas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Logopēdija", kods 42141 studiju programmas novērtēšanā.

Activity: Expert activity typesOther expert activity

Description

Eksperts Liepājas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Logopēdija", kods 42141 studiju programmas novērtēšanā. Studiju programmas atbilstības novērtēšana MK noteikumiem Nr. 795 un citu normatīvo aktu prasībām.
Period28 Apr 20208 Jun 2020
Examination held at
  • Liepāja University
Degree of RecognitionNational

Field of Science

  • 5.3 Educational sciences