Latvijas valsts budžeta finansēta Medija atbalsta fonda programma 'Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā' | SIF Mediju atbalsta fonds

Activity: Expert activity typesEvaluation of Project Proposals

Description

# Funded by the Latvian state budget, the Media Support Fund program 'Support to the media for creating socially significant content and strengthening the national cultural space in the Latvian language' | SIF Media Support Fund

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga, informatīvi izglītojoša satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.
Period17 Feb 202327 Jul 2023
Examination held at
  • Society Integration Foundation Republic of Latvia / Sabiedrības integrācijas fonds
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • Mediju atbalsta fonds
  • sabiedriski nozīmīga žurnālistika
  • neatkarīga žurnālistika
  • elektroniskie plašsaziņas līdzekļi
  • interneta mediji
  • drukātie mediji

Field of Science

  • 5.8 Media and Communication