Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde, 21.10.2021

Activity: Participating in or organising an event typesParticipating in a conference, workshop, ...

Description

1."Biomateriāli kaulaudu reģenerācijai", Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne, RTU Lietišķās ķīmijas un materiālzinātnes fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta asociētā profesore, vadošā pētniece.
"Jaunas metodes bioloģiski nozīmīgu dabasvielu iegūšanai laboratorijā", 1. 2.Dr.chem. Gints Šmits, Latvijas OSI CNS aktīvo savienojumu laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks.
3.“Jaunu pretvēža līdzekļu meklējumos”, PhD. Raivis Žalubovskis, Latvijas OSI grupas vadītājs, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētais profesors.
4."Jaunu zāļu vielu pētījumi kardiovaskulāro slimību ārstēšanai", Dr.pharm. Reinis Vilšķērsts, Latvijas OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošais pētnieks, RSU Farmācijas fakultātes docents.
5.LZA Ārkārtas pilnsapulce, “Augļkopības zinātnes un nozares attīstība Latvijā – paveiktais un izaicinājumi”, Lielās medaļas laureātes Edītes Kaufmanes akadēmiskā lekcija
Period21 Oct 2021
Event typeMeeting
OrganiserLatvian Academy of Sciences
LocationRīga, LatviaShow on map