Ar skatu uz cilvēktiesībās balstītu veselības aprūpi

  Press/Media

  Description

  Turpinot pirms septiņiem gadiem iznākušajā grāmatā "Medicīnas tiesības" aizsākto tematisko virzienu, Tiesu namu aģentūra šoruden izdevusi 700 lappušu apjomīgu turpinājumu – "Medicīnas tiesības. Otrais papildinātais izdevums". Lai gan nosaukums kādu varētu mudināt uzskatīt, ka tas ir atjaunināts iepriekšējais izdevums, patiesībā grāmatā ir ļoti daudz jauna – mainījies gan autoru kolektīvs, gan tēmas un raksti, gan arī vienas vietā nu ir divas zinātniskās redaktores – Dr. iur. Santa Slokenberga un Dr. iur. Solvita Olsena, kuru vadībā šis projekts tika īstenots.

  Salīdzinājumā ar 2015. gada priekšteci šīs grāmatas autoru kolektīvs ir dubultojies, un tās sagatavošanā līdzdarbojušies gan juristi, gan ārsti un medicīnas ētikas speciālisti: Mg. iur. Agnese Gusarova, Dr. iur. Aldis Lieljuksis, Dr. iur. Aleksandrs Potaičuks, ārste un Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga, zvērināta advokāte Ilze Vilka, Dr. iur. Karina Palkova, LU Juridiskās fakultātes doktorante un Medicīnas fakultātes pētniece Laura Kadile, tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda pretendente Laura Šāberte, Mg. iur. Liene Elizabete Tauriņa, Mg. iur. Niāra Zālīte, Mg. iur. Olga Šķerberga, zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns, Upsalas Universitātes vecākā lektore Dr. iur. Santa Slokenberga, LU Medicīnas fakultātes asoc. prof. Ph. D. Signe Mežinska un Dr. iur. Solvita Olsena.

  Autoru daudzveidīgā kompetence labi atspoguļojas arī grāmatas saturā, kas izkārtots katrai tēmai atbilstošā nodaļā: Cilvēks un valsts. Veselība un tiesības (S. Olsena); Eiropas Savienība un veselība (S. Slokenberga); Ārstniecības iestāžu darbības tiesiskie aspekti (L. Kadile, S. Slokenberga); Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu kompetence ārstniecībā (L. Šāberte, A. Slokenberga); Pacientu tiesības (S. Slokenberga, S. Olsena); Bērnu ārstniecība (O. Šķerberga, N. Zālīte); Pacienta datu aizsardzība (S. Slokenberga, A. Gusarova); Individuālā atbildība par veselību un pacienta pienākumi (S. Mežinska); Mākslīgais intelekts ārstniecībā (K. Palkova); Garīgo traucējumu ārstēšanas principi un cilvēku tiesības garīgās veselības aprūpē (S. Olsena); Seksuālā un reproduktīvā veselība (S. Slokenberga); Transplantācija (L.E. Tauriņa); Ārstniecība cilvēka dzīves nogalē (S. Slokenberga, L.E. Tauriņa); Pacienta tiesību aizsardzības līdzekļi (S. Olsena); Ārstniecības personu disciplinārā atbildība (I. Vilka); Ārstniecības personu administratīvā atbildība (A. Potaičuks); Ārstniecības personu krimināltiesiskā atbildība (A. Lieljuksis, I. Vilka); Pacienta tiesības uz atlīdzību (R. Rožkalns). Aplūkoto tēmu ietvaros autori izmantojuši bagātīgu ārvalstu un Latvijas avotu klāstu, un līdztekus tam analizēti Eiropas un nacionālo tiesu prakses materiāli.

   

  Period11 Oct 2022

  Media contributions

  1

  Media contributions

  • TitleAr skatu uz cilvēktiesībās balstītu veselības aprūpi
   Media name/outletJurista Vārds
   Country/TerritoryLatvia
   Date11/10/22
   DescriptionTurpinot pirms septiņiem gadiem iznākušajā grāmatā "Medicīnas tiesības" aizsākto tematisko virzienu, Tiesu namu aģentūra šoruden izdevusi 700 lappušu apjomīgu turpinājumu – "Medicīnas tiesības. Otrais papildinātais izdevums". Lai gan nosaukums kādu varētu mudināt uzskatīt, ka tas ir atjaunināts iepriekšējais izdevums, patiesībā grāmatā ir ļoti daudz jauna – mainījies gan autoru kolektīvs, gan tēmas un raksti, gan arī vienas vietā nu ir divas zinātniskās redaktores – Dr. iur. Santa Slokenberga un Dr. iur. Solvita Olsena, kuru vadībā šis projekts tika īstenots.
   Salīdzinājumā ar 2015. gada priekšteci šīs grāmatas autoru kolektīvs ir dubultojies, un tās sagatavošanā līdzdarbojušies gan juristi, gan ārsti un medicīnas ētikas speciālisti: Mg. iur. Agnese Gusarova, Dr. iur. Aldis Lieljuksis, Dr. iur. Aleksandrs Potaičuks, ārste un Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga, zvērināta advokāte Ilze Vilka, Dr. iur. Karina Palkova, LU Juridiskās fakultātes doktorante un Medicīnas fakultātes pētniece Laura Kadile, tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda pretendente Laura Šāberte, Mg. iur. Liene Elizabete Tauriņa, Mg. iur. Niāra Zālīte, Mg. iur. Olga Šķerberga, zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns, Upsalas Universitātes vecākā lektore Dr. iur. Santa Slokenberga, LU Medicīnas fakultātes asoc. prof. Ph. D. Signe Mežinska un Dr. iur. Solvita Olsena.
   Autoru daudzveidīgā kompetence labi atspoguļojas arī grāmatas saturā, kas izkārtots katrai tēmai atbilstošā nodaļā: Cilvēks un valsts. Veselība un tiesības (S. Olsena); Eiropas Savienība un veselība (S. Slokenberga); Ārstniecības iestāžu darbības tiesiskie aspekti (L. Kadile, S. Slokenberga); Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu kompetence ārstniecībā (L. Šāberte, A. Slokenberga); Pacientu tiesības (S. Slokenberga, S. Olsena); Bērnu ārstniecība (O. Šķerberga, N. Zālīte); Pacienta datu aizsardzība (S. Slokenberga, A. Gusarova); Individuālā atbildība par veselību un pacienta pienākumi (S. Mežinska); Mākslīgais intelekts ārstniecībā (K. Palkova); Garīgo traucējumu ārstēšanas principi un cilvēku tiesības garīgās veselības aprūpē (S. Olsena); Seksuālā un reproduktīvā veselība (S. Slokenberga); Transplantācija (L.E. Tauriņa); Ārstniecība cilvēka dzīves nogalē (S. Slokenberga, L.E. Tauriņa); Pacienta tiesību aizsardzības līdzekļi (S. Olsena); Ārstniecības personu disciplinārā atbildība (I. Vilka); Ārstniecības personu administratīvā atbildība (A. Potaičuks); Ārstniecības personu krimināltiesiskā atbildība (A. Lieljuksis, I. Vilka); Pacienta tiesības uz atlīdzību (R. Rožkalns). Aplūkoto tēmu ietvaros autori izmantojuši bagātīgu ārvalstu un Latvijas avotu klāstu, un līdztekus tam analizēti Eiropas un nacionālo tiesu prakses materiāli.
   URLhttps://juristavards.lv/doc/282091-ar-skatu-uz-cilvektiesibas-balstitu-veselibas-aprupi/
   PersonsLaura Šāberte

  Field of Science

  • 5.5 Law
  • 3.3 Health sciences