Department of Legal Sciences

Filter
Chapter

Search results

  • 2018

    Psihologa statuss kriminālprocesā

    Kaija, S., 2018, Psihologu profesionālā darbība Latvijā :saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri . Mārtinsone, K. & Girgensone, B. (eds.). Rīga: Tiesu namu aģentūra, p. 261-276 6 p.

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review