Atbalsts attālinātu studiju kvalitatīvai nodrošināšanai un jēgpilnai intensificēšanai

Prize

Degree of recognitionLocal
Granting OrganisationsRiga Stradins University