Par nozīmīgu ieguldījumu veselības nozares izglītības attīstībā

Prize: Honorary award

Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsMinistry of Health of the Republic of Latvia