Pauls Stradiņš Award

Prize: Honorary award

Description

For an outstanding contribution to the development of heart surgery, as well as for a significant contribution to the preservation of the spiritual heritage of the Stradiņš family.
#Par izcilu ieguldījumu sirds ķirurģijas attīstībā, kā arī par nozīmīgu devumu Stradiņu dzimtas garīgā mantojuma saglabāšanā.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsPauls Stradiņš Medicine History Museum

    Fingerprint