The Boris and Inara Teterev Foundation Scholarship

  • Vitenberga-Verza, Zane (Recipient)

Prize: Scholarship

Description

Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta muzeja ekspozīcijas histoloģisko un embrioloģisko makropreparātu digitalizētu attēlu kolekcijas un saistošo aprakstu izveide MF sudējošajiem
Granting OrganisationsThe Boris and Inara Teterev Foundation