The Boris and Inara Teterev Foundation Scholarship

Prize: Scholarship

Description

Digitalizētu histoloģijas mikropreparātu kolekcijas izveide un pieejamība e-studiju vidē RSU MF un ZF studējošajiem
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsThe Boris and Inara Teterev Foundation

    Fingerprint