APTAUJA PAR VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU DARBINIEKU ATTIEKSMI VAKCINĒTIES PRET COVID-19

Project Details

Description

Latvijas veselības aprūpes iestāžu darbinieku – gan mediķu, gan atbalsta personāla – attieksme pret COVID-19 vakcināciju 76,9 % gadījumu ir pieņemoša un atbalstoša, secināts Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieku veiktajā aptaujā. Salīdzinot ar citu valstu pētījumiem, kur šis skaitlis variēja no 27,7 % līdz 80,9 %, iegūtie rezultāti par atbalstu vakcinācijai Latvijā uzskatāmi par augstiem. Aptauja noritēja no šī gada marta līdz maijam, un tajā RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes un RSU Psiholoģijas laboratorijas pētnieki iesaistīja 1444 respondentus no dažādām Latvijas veselības aprūpes iestādēm.

Informācija par projektu: Projekts bez finansējuma.
StatusFinished
Effective start/end date1/02/2031/12/21

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Keywords

  • Covid-19 vaccination
  • Healthcare workers
  • Attitude

Field of Science

  • 5.1 Psychology

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.