BeCalm

Project Details

Description

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BeCalm” 2020.gada 13.oktobrī noslēdza līgumu Nr.VP-L-2020/66 par atbalsta saņemšanu, lai definētu komunikāciju raksturojošas kategorijas, kas balstītas uz zinātniskiem pētījumiem par komunikācijas ietekmi uz bērna attīstību, uz kā pamata tika izsniegts vaučers Nr.VP-V-2020/68 pētījuma finansēšanai.
Atbalsts tiek sniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta ID.Nr. 1.2.1.2/16/001) ietvaros.
Par minēto pētījumu izpildi tika noslēgts pakalpojuma līgums Nr. 59-23/E/193/2020, starp SIA “BeCalm” un Rīgas Stradiņa universitāti.
Līgumā noteikti darba uzdevumi ir veikti un rezultāti nodoti SIA “BeCalm”.
LIAA vaučeram Nr.VP-V-2020/68
StatusFinished
Effective start/end date13/10/2015/12/21

Keywords

  • psychology
  • child development
  • communicacia
  • voucher

Field of Science

  • 5.1 Psychology

Smart Specialization Area

  • Social sciences and humanities as fields with horizontal impact on RIS3