Covid-19 pandēmijas radītās sekas NMPD un stacionāros strādājošajiem - izdegšanas sindroma gadījumu atpazīšana un rīcība

Project Details

Description

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”
StatusFinished
Effective start/end date1/06/2219/12/22