Darba apģērbu/uniformu 1.līmeņa apģērba komplekta ietekmes testēšana uz ādas mikrofloru

Project Details

Description

Pakalpojuma sniedzējs, veicot pakalpojumu eksperimentos iesaistīto cilvēku dermotoloģisko testēšanu, nodrošina salīdzinošo vērtējumu abām testpersonām visām apģērbu sistēmām. Pakalpojuma sniedzējs veic testa rezultātu un datu pierakstu par visu pārbaudīto eksperimentu dalībnieku testu rezultātiem un veic datu interpretāciju, nosakot kopējo slēdzienu par izmaiņām testpersonu ādas mikroflorā 1.līmeņa apģērbu komplekta ietekmē.
Pakalpojuma sniedzējs veic testa rezultātu un mērījumu pierakstu par visu pārbaudīto eksperimentu dalībnieku ādas mikrofloras izmaiņām 3 dažādu materiālu pirmā slāņa veļā (īsā veļa) un veic datu interpretāciju, nosakot smakas izraisošo baktēriju salīdzinošo analīzi, cilvēka ādas kairinājuma analīzi, noberzumu analīzi.
Apģērbu sistēmu raksturojums:
1. Pirmā slāņa uniforma (īsā veļa) vīrietim – bokseršorti un T-krekls (3 dažādi materiāli);
2. Pirmā slāņa uniforma (īsā veļa) sievietei – bokseršorti, krūšturis un T-krekls (3 dažādi materiāli).

StatusFinished
Effective start/end date21/02/1922/09/19

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Keywords

  • dermatoloģiskā testēšana
  • ādas mikroflora
  • darba apģērba testēšana

Field of Science

  • 3.3 Health sciences

Smart Specialization Area

  • Biomedicine, medical technologies and biotechnology

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.