Darba apstākļi un riski Latvijā 2019 - 2021

Project Details

Description

Esošo problēmu un nepilnību identificēšana drošas darba vides nodrošināšanā uzņēmumos Latvijā nozaru griezumā, reģionu griezumā u.c., veicot nodarbināto, darba aizsardzības speciālistu, arodslimnieku, Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, darba devēju un viņu pārstāvju aptaujas, kā arī organizējot fokusgrupu intervijas. Iegūto datu apstrāde un analīze. Eiropas valstu pieredzes izpētes veikšana saistībā ar preventīvo pārbaužu veikšanu nelaimes gadījumu novēršanai.
StatusFinished
Effective start/end date1/10/2131/07/23

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth

Keywords

  • work-related safety
  • interviews of focus groups
  • surveys

Field of Science

  • 3.3 Health sciences

Smart Specialization Area

  • Social sciences and humanities as fields with horizontal impact on RIS3