Darba vides faktoru mērījumi

Project Details

Description

Veikt trokšņa mērījumus un novērtējumu, veikt iekštelpu gaisa kvalitātes novērtējumu, nosakot mikroklimata rādītājus (gaisa
temperatūra, mitrums, plūsma), oglekļa dioksīdu un gaistošos organiskos savienojumus, veikt cieto daļiņu (putekļu) PM0,1-10 (iekļaujot arī nanodaļiņu koncentrācijas
noteikšanu) masas un skaita koncentrācijas noteikšanu, veikt mikrobioloģiskā piesārņojuma noteikšanu (jānosaka kopējais mikrobu skaits,
pelējuma sēnīšu un raugu, kā arī pseidonomu un stafilokoku klātbūtne), sagatavot laboratorisko mērījumu interpretāciju darba vides risku izvērtēšanas kontekstā un priekšlikumus darba vides kvalitātes uzlabošanai.
StatusFinished
Effective start/end date4/08/218/11/21

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Keywords

  • Darba vides faktoru mērījumi

Field of Science

  • 3.3 Health sciences

Smart Specialization Area

  • Biomedicine, medical technologies and biotechnology