Define at least 5 (five) categories characterising communication, based on scientific research on the impact of communication on the child's development.

Project Details

Description

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BeCalm” 2020.gada 13.oktobrī noslēdza līgumu Nr.VP-L-2020/66 par atbalsta saņemšanu, lai definētu komunikāciju raksturojošas kategorijas, kas balstītas uz zinātniskiem pētījumiem par komunikācijas ietekmi uz bērna attīstību, uz kā pamata tika izsniegts vaučers Nr.VP-V-2020/68 pētījuma finansēšanai.
Atbalsts tiek sniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta ID.Nr. 1.2.1.2/16/001) ietvaros.
Par minēto pētījumu izpildi tika noslēgts pakalpojuma līgums Nr. 59-23/E/193/2020, starp SIA “BeCalm” un Rīgas Stradiņa universitāti.
Līgumā noteikti darba uzdevumi ir veikti un rezultāti nodoti SIA “BeCalm”.
LIAA vaučeram Nr.VP-V-2020/68
Short titlecharacterising communication
StatusFinished
Effective start/end date14/12/2015/12/21

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure

Keywords

  • psychology
  • children
  • communication
  • charecterising

Field of Science

  • 5.1 Psychology

Smart Specialization Area

  • Social sciences and humanities as fields with horizontal impact on RIS3

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.