Farmakoterapeitiskās konsultācijas, zāļu lietošanas pārskata sastādīšana farmaceita praksē

Project Details

Description

Uzlabot un padziļināt farmaceitiem nepieciešamās profesionālās zināšanas farmaceitiskajā aprūpē, nostiprinot prasmes farmakoterapeitisko konsultāciju sniegšanā un veselības veicināšanā, rosinot slimību profilaksi, īpašām pacientu grupām (bērniem, jaundzimušiem, grūtniecēm un geriatriskiem pacientiem) un pacientiem ar hroniskām slimībām (I un II tipa cukura diabētu, bronhiālo astmu, HOPS, KVS, onkoloģiskiem (paliatīvās aprūpes) pacientiem), zāļu lietošanas pārskata sastādīšanā farmaceita praksē

Layman's description

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros
StatusFinished
Effective start/end date23/05/2210/12/22

Field of Science

  • 3.2 Clinical medicine