Nogaidošie ķermeņi: vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiska analīze

Project Details

Description

Par spīti globālajiem vakcinācijas panākumiem cīņā pret dažādām infekcijas slimībām, vakcinācijas centieni ir pakļauti vairākiem nopietniem izaicinājumiem, starp kuriem ir arī cilvēku pieaugošas šaubas par vakcīnām un vajadzību vakcinēties, ko PVO (Pasaules Veselības organizācija) apzīmē ar terminu “vilcināšanās vakcinēties” (vaccine hesitancy), to skaidrojot kā “vakcīnas pieņemšanas atlikšanu vai noraidīšanu par spīti vakcinācijas pakalpojumu pieejamībai”. Lai izprastu vilcināšanās vakcinēties fenomenu, kas Covid-19 pandēmijas apstākļos Latvijas publiskajā telpā ir kļuvis par īpaši saasinātu un sabiedrību šķeļošu jautājumu, ir nepieciešams ne tikai noskaidrot atsevišķus ar nevakcinēšanos saistītus lēmumus, argumentus, un psiholoģiskus mehānismus, bet arī saprast plašāko cilvēku iemiesotās dzīves pieredzes kontekstu, kurā šie lēmumi, argumenti un psiholoģiskie mehānismi ir pieņemti, izvērtēti un īstenoti. Starpdisciplinārā pētnieciskā projekta “Nogaidošie ķermeņi: vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiska analīze” mērķis ir sniegt jaunas zināšanas par vilcināšanās vakcinēties iemiesoto pieredzi, kuras kontekstā ir labāk saprotami cilvēku lēmumi nevakcinēties vai atlikt vakcināciju.
Short titleHesitant Bodies
StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Field of Science

  • 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
  • 6.5 Other humanities

Smart Specialization Area

  • Social sciences and humanities as fields with horizontal impact on RIS3

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.