Pētījums par Latvijas iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības ietekmējošiem faktoriem un paradumiem

Project Details

Description

Līgumdarbi tiek veikti saskaņā ar atklāta konkursa “Pētījums par Latvijas iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības ietekmējošiem faktoriem un paradumiem” (ID Nr. VM 2022/18/ESF) rezultātiem.

Pētījuma mērķis: noskaidrot seksuālās un reproduktīvās veselības stāvokļa izmaiņu un to ietekmējošo faktoru tendences 15-64 gadu vecu Latvijas iedzīvotāju vidū.
Short titleVM-SRV
StatusActive
Effective start/end date13/09/2212/11/23

Keywords

  • veselība
  • pētījums
  • faktori
  • Latvijas iedzīvotāji

Field of Science

  • 3.3 Health sciences

Smart Specialization Area

  • Social sciences and humanities as fields with horizontal impact on RIS3