Safe Remote Consultations in Pauls Stradiņš Clinical University Hospital: Experience and Opportunities

 • Bikava, Ieva (Project leader)
 • Ļūļaka, Inguna (Participant)
 • Āboliņa, Ilze (Participant)

  Project Details

  Description

  Projekta nosaukums: Drošas attālinātas konsultācijas PSKUS – pieredze un iespējas

  Pētījuma populācija: Pētījums aptver trīs mērķa grupas: 1) PSKUS ārstniecības personas, kuras ir sniegušas attālinātas konsultācijas; 2) pacienti, kuri ir saņēmuši PSKUS ārstniecības personu - kardiologu attālinātas konsultācijas; 3) ģimenes ārsti, kuru aprūpē ir kardioloģiskie pacienti, kuru ārstēšanā iesaistīti PSKUS kardiologi.

  Pētījuma dizains: retrospektīvs kvantitatīvs (aptauja) un kvalitatīvs (daļēji strukturētas intervijas) pētījums.

  Projekta mērķis: Izzināt, apkopot un analizēt attālinātu konsultāciju pieredzi, ko sniegušas PSKUS ārstniecības personas, kā arī padziļināti pētīt pieredzi sniedzot attālinātas konsultācijas kardioloģijā. Izstrādāt rekomendācijas un ieteikumus drošu un efektīvu attālinātu konsultāciju sniegšanā kardioloģijā.

  Izlases lielums:
  • Aptauja: visas PSKUS ārstniecības personas (ārsti, rezidenti, ārstu palīgi, medicīnas māsas);
  • 20-30 daļēji strukturētas intervijas, tai skaitā: 1) dažāda profila PSKUS kardiologi (10-15), 2) kardioloģiskos pacientus uzraugošie ģimenes ārsti (5-7), 3) kardioloģiskā profila pacienti (5-7).

  Pētījuma ilgums: 10 mēneši (2021.gada janvāris – 2021.gada oktobris).
  AcronymSKUS 89/21
  StatusFinished
  Effective start/end date4/01/2131/10/21

  UN Sustainable Development Goals

  In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
  • SDG 10 - Reduced Inequalities

  Field of Science

  • 3.5 Other medical sciences

  Smart Specialization Area

  • Advanced ICT

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.