„Supporting teachers to face the challenge of distance teaching”

  • Svence, Guna (Leading expert)
  • Briška, Ilze (Project leader)
  • Gajdosova, Eva (Partner's coordinator)
  • Petrulyte, Ala (Partner's coordinator)

Project Details

Description

Erasmus+ projekta mērķis ir 2 gadu laikā izveidot digitalizētu psiholoģiskā atbalsta programmu, kas būs pieejama visiem Latvijas skolotājiem bez maksas digitālā platformā e-vidē.
Projekta ilgums: no 2021.gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Projekta partneri: Latvijas Universitāte, Vitauta Dižā universitāte (Lietuva) un Paneiropas universitāte (Slovākija).
Projekta sadarbības partneri Latvijā: Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Liepājas 8.vidusskola, Liepājas Liedaga vidusskola un divas PII Rīgā un Liepājā, kā arī Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts tehnikums, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola, Pumpuru vidusskola).
Projekta sadarbības partneru loma projektā: iesaistīties projektā paredzētajā pētījumā (1. aprīlis – 30. septembris), nodrošinot, ka sadarbības skolu skolotāji piedalās pētījuma aptaujā par skolotāju sociali emocionālo veselību, izdegšanu un iesaisti darbā (aptauja būs elektroniski (www.visidati.lv). Projekta otrajā kārtā minēto skolu un izglītības iestāžu izvirzītie skolotāji- skolas pārstāvji no 2022. gada piedalīs 4 mēnešu ilgā uz praksi balstītas programmas Dzīvesspēks skolotājiem adaptācijā, kā arī intervijās un projekta supervīzijās par iegūto rezultātu pielietojamību. Pētījumā iegūtie dati tiks izmantoti, lai izstrādātu projekta intelektuālos rezultātus.
Projekta intelektuālie rezultāti: izveidota bezmaksas skolotāju psiholoģiskā atbalsta digitāla programma Dzīvesspēks Skolotājam, kurā skolotāji varēs saņemt regulāras tiešsaites konsultācijas, dalīšanos ar pieredzi grūtībās atbalsta grupā, iepazīties ar psiholoģiskos pētījumos balstītiem video formāta vingrinājumiem. Paredzēts arī izveidot e-grāmatu par atbalsta iespējām skolā, kas adresēta jaunajiem skolotājiem un skolas atbalsta personālam.

Key findings

teacher resilience, distance learing, psychological support
Short title„Supporting teachers to face the challenge of distance teaching”
AcronymPERSONA
StatusFinished
Effective start/end date1/04/2031/03/23

Field of Science

  • 5.1 Psychology

Smart Specialization Area

  • Social sciences and humanities as fields with horizontal impact on RIS3

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.