The Gap Between Political Development Documents and Real Practice of Digitalisation of Higher Education

 • Strods, Raimonds (Leading expert)
 • Daniela, Linda (Project leader)
 • Gabriel, Philippe (Leading expert)

  Project Details

  Description

  Hubert Curien partnerības programma OSMOZE ir Latvijas – Francijas sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās. Sadarbības programma tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrijas 2021. gada 28. maija administratīvo vienošanos par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE.
  Projekta “Plaisa starp politikas plānošanas dokumentiem un realitāti augstākās izglītības digitalizācijā” (LV-FR 2018/1) mērķis ir īstenot salīdzinošu pētījumu, kas identificē plaisu starp politikas plānošanas dokumentiem un reālo situāciju augstākās izglītības digitalizācijas kontekstā Latvijā un Francijā.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/1831/12/19

  Keywords

  • digitalisation
  • higher education

  Field of Science

  • 5.3 Educational sciences

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.