Veselības paškontroles atbalsta pasākumi pacientiem aptiekā

Project Details

Description

Uzlabot un papildināt farmaceitiem un farmaceita asistentiem nepieciešamās profesionālās zināšanas un izkopt prasmes veselības paškontroles atbalsta pasākumu īstenošanā pacientiem aptiekā, risinot ar veselību saistītās iedzīvotāju vajadzības

Layman's description

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros
StatusFinished
Effective start/end date29/04/2220/01/23