Ārstniecības augi latviešu tautas ārstniecības pierakstos un to praktiskā lietojuma analīze: Promocijas darba kopsavilkums

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Abstract

Daudzi Eiropas valstīs veiktie etnobotāniskie pētījumi vērš uzmanību uz ārstniecības augu tradicionālās izmantošanas pieaugošo nozīmi. Eiropā zināšanas par ārstniecības augu lietošanu balstās senā vēsturē un tradīcijās. Arī Latvija ir valsts ar gadsimtos krātām tautas medicīnas tradīcijām un plašu šo zināšanu arhīvu. Promocijas darba mērķis bija apkopot un analizēt latviešu tautas ārstniecības pierakstos pieejamās zināšanas par ārstniecības augu lietošanu un meklēt jaunas idejas šo zināšanu praktiskam lietojumam mūsdienās. Promocijas darbs pirmo reizi starptautiskajai zinātniskajai sabiedrībai atklāj latviešu tautas ārstniecības pierakstos iekļauto informāciju par ārstēšanos ar augiem, kas līdz šim nebija tulkota angļu valodā, tāpēc nebija pieejama citu valstu pētniekiem. Pētījums ietver sarakstu ar Latvijas teritorijā 19. gs. beigās un 20. gs. pirmajā pusē tautas medicīnā izmantotiem augiem, to sugām, ārstniecībā lietotām šo augu daļām un pagatavojumiem no tām, to ievadīšanas veidu un slimībām vai to simptomiem, kas ārstēti ar šiem līdzekļiem. Darbs satur informāciju par 211 augu ģintīm, no kurām lielākā daļa tika izmantotas gremošanas un elpošanas sistēmas traucējumu ārstēšanai. Lai saprastu, vai folkloras materiālos norādītā informācija mūsdienās ir aktuāla, tradicionālais augu lietojums tika salīdzināts ar informāciju, balstītu uz pierādījumiem. Pētījumā secināts, ka 59 augu drogām ir pieejamas oficiālas Eiropas Zāļu aģentūras datubāzē publicētas monogrāfijas, bet lielākajai daļai latviešu tautas ārstniecības pierakstos minēto indikāciju nav zinātniska pierādījuma. Pēc sistemātiskas folkloras materiālu analīzes turpmākam pētījumam tika izvēlēti Pelargonium sidoides DC. un Prunus padus L., lai apstiprinātu šo augu drogu tradicionālo lietojumu iekaisuma stāvokļu ārstēšanai. Šim nolūkam pētījuma gaitā tika noskaidroti to pretiekaisuma aktivitātes molekulārie mehānismi. Iegūtie rezultāti sniedz pierādījumu, ka abu augu drogu ekstraktiem in vitro un ex vivo ir izteikta pretiekaisuma aktivitāte, tā apstiprinot to izmantošanas lietderību latviešu tautas medicīnā par efektīvu līdzekli iekaisuma procesu mazināšanai. Promocijas darba rezultātu nozīmīgums: tie var rosināt jaunas idejas turpmākiem ar Latvijas teritorijā augošu augu izmantošanas iespējām saistītiem pētījumiem un var pavērt jaunas perspektīvas gan nacionāliem, gan starptautiskiem etnobotāniskiem pētījumiem.
Original languageLatvian
Supervisors/Advisors
 • Dambrova, Maija, First/Primary/Lead supervisor
 • Romāne, Edita, Second/Co-supervisor
Place of PublicationRīga
Publisher
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Keywords*

 • Nozare – medicīnas bāzes zinātnes
 • Apakšnozare – farmakognozija
 • Promocijas darba kopsavilkums
 • tautas medicīna
 • etnomedicīna
 • latviešu tautas ārstniecības pieraksti
 • Pelargonium sidoides sakņu ekstrakts
 • proantocianidīni
 • Prunus padus ziedu ekstrakts
 • pretiekaisuma aktivitāte

Field of Science*

 • 3.1 Basic medicine

Publication Type*

 • 4. Doctoral Thesis

Cite this