Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu kompetence ārstniecībā

Laura Šāberte, Anita Slokenberga

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract


Ārstniecības persona ir veselības aprūpes sistēmas stūrakmens. Tā nodarbojas, ar ārstniecību, un tās profesionālais pienākums ir rūpēties un aizsargāt cilvēku veselību un dzīvību, sniedzot pacienta veselības stāvoklim atbilstošu ārstniecību. Līdzās ārstniecības personai pacienta veselības aprūpes procesa nodrošināšanā tiek iesaistītas ārstniecības atbalsta personas, ja tas tiek atzīts par nepieciešamu. Lai ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas varētu sniegt veselības aprūpes pakalpojumus pacientiem, normatīvajos aktos ir izvirzītas tiesiskās prasības teorētisko un praktisko zināšanu jeb profesionālās kompetences apjomam, tostarp prasības izglītībai un sertifikācijai, ja tā uz attiecīgo profesiju ir attiecināma.
Original languageLatvian
Title of host publicationMedicīnas tiesības.
EditorsS. Slokenberga, S. Olsena
PublisherTiesu namu aģentūra
Chapter4
Pages122-162
Number of pages40
ISBN (Print)978-9934-621-01-7
Publication statusPublished - 30 Sept 2022

Field of Science*

  • 5.5 Law
  • 3.3 Health sciences

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Cite this