Šūna: uzbūve, funkcijas, molekulārie pamati

Translated title of the contribution: Cell: structure, functions, molecular basis

Valērija Groma, Valda Zalcmane

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Grāmata ir mācību līdzeklis šūnu bioloģijā un sniedz priekšstatu par to, cik sarežģīta ir cilvēka un dzīvnieku organismu mikropasaule un kāda tā redzama gaismas un elektronu mikroskopā. Grāmatā ir 9 nodaļas, vairāk nekā 300 ilustrāciju, t. sk. divi krāsaini pielikumi ar dažādu citoloģisko preparātu mikrofotogrāfijām, kas iegūtas gaismas mikroskopā, un shēmām, kas atvieglos mācību materiāla izpratni. Teorētiskai un ilustratīvais materiāls grāmatā ir sakārtots tā, lai lasītājs vispirms iepazītos ar šūnu izpētes vēsturi un dažādām metodēm, kuras izmanto šūnu pētījumos, bet pēc tam iegūtu zināšanas par šūnu uzbūvi, iekšējo struktūru un funkcijām, ko spēj veikt šūna, kā arī par galveno šūnā notiekošo procesu molekulārajiem aspektiem. Grāmata domāta universitāšu medicīnas un bioloģijas fakultāšu studentiem, tā dod iespējas papildināt savas zināšanas šūnu bioloģijā vidusskolu bioloģijas skolotājiem un skolēniem ar padziļinātu interesi par šūnas uzbūvi un tās funkcijām.
Translated title of the contributionCell: structure, functions, molecular basis
Original languageLatvian
Place of PublicationRīga
PublisherRīgas Stradiņa universitāte
Number of pages262
ISBN (Print)978-9984-788-89-0
Publication statusPublished - 2012

Keywords*

  • cell structure
  • cell functions

Field of Science*

  • 3.1 Basic medicine

Publication Type*

  • 2.4. Other books (including school textbooks, popular science literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Cell: structure, functions, molecular basis'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this