3D desekcijas galda loma anatomijas mācību procesā mūsdienās

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

20 Downloads (Pure)

Abstract

Studiju kursa “Anatomija” apgūšana studentiem vienmēr ir bijusi saistīta ar
īpašu specifiskumu, materiāla sarežģītību un nepieciešamību izprast dažādu struktūru telpiskās un topogrāfiskās attiecības. Interaktīvo mācību formu ieviešana ir viens no nozīmīgākajiem virzieniem mūsdienu augstskolas studentu sagatavošanas pilnveidošanā un ir papildu instruments mācību procesa optimizēšanā.
Darba mērķis – noskaidrot 3D virtuālā desekcijas galda “Anatomage” iespējas un
priekšrocības studiju kursa “Anatomija” īstenošanā un studentu zināšanu, prasmju līmeņa paaugstināšanā.
Materiāli un metodes. Darbā tika analizēta studiju kursa “Anatomija” praktisko nodarbību norise Rīgas Stradiņa universitātes Morfoloģijas katedrā, izmantojot darbā ar studentiem 3D virtuālo desekcijas galdu “Anatomage”.
Rezultāti. Desekcijas galds ļauj virtuāli atveidot cilvēka ķermeni dabīgā izmērā. To uz galda ekrāna var pārvietot, pagriezt ar pirkstiem un veikt griezumus jebkurā projekcijā. Izmantojot segmentācijas funkcijas, katras sistēmas tēma un anatomiskā struktūra var tikt apgūta atsevišķi. Struktūras tiek komentētas uz ekrāna ar nosaukumiem latīņu vai angļu valodā. Programmatūras nodrošinājums ļauj lejupielādēt cilvēka ķermeņu desekcijas bildes un
griezumus, ļaujot vizualizēt audu un orgānu attiecības pa slāņiem, veikt dažādas virtuālas manipulācijas, izmantot dažādus bilžu formātus, dinamiskos un CT, MRI attēlus, pielietot un analizēt iekšējās bibliotēkas patoloģiskos gadījumus.
Secinājumi: Desekcijas galda piedāvātās iespējas ir būtisks papildinājums praktiskajām nodarbībām, kas palīdz dziļāk apgūt studiju kursu, attīsta studentu iztēli, radošās spējas, veido plašu mācību materiālu klāstu, paaugstinot motivāciju mācīties un attīstot katra individuālās spējas un iemaņas. Balstoties uz iegūtajām zināšanām, studenti var pieņemt pārdomātus lēmumus, mācīties patstāvīgi un nepārtraukti papildināt savas zināšanas.

Original languageLatvian
Title of host publicationTeorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā
Place of PublicationRīga
PublisherRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Pages55-62
ISBN (Print)978-9934-503-45-0
Publication statusPublished - 2017
Event10th International Scientific Conference "Theory for Practice in the Education of Contemporary Society" - Riga, Latvia
Duration: 6 Apr 20177 Apr 2017
Conference number: 10

Conference

Conference10th International Scientific Conference "Theory for Practice in the Education of Contemporary Society"
Country/TerritoryLatvia
CityRiga
Period6/04/177/04/17

Keywords*

  • anatomija
  • desekcijas galds
  • izglītība
  • medicīna

Field of Science*

  • 3.1 Basic medicine
  • 3.2 Clinical medicine
  • 1.2 Computer and information sciences
  • 2.6 Medical engineering

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Cite this