Agrīnie muskuļu un skeleta traucējumi un fiziskās aktivitātes līmenis RPIVA studējošiem

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

Muskuļu un skeleta patoloģija ir viena no mūsdienu sabiedrības veselības aktuālākajām problēmām. Muskuļu un skeleta patoloģijas attīstības riska faktori ir saistīti gan ar individuālām organisma īpatnībām, ķermeņa uzbūves, stājas problēmā, gan arī ar arējiem faktoriem, piemēram, regulārām fiziskām pārslodzēm sakarā ar veicamā darba specifiku. Mūsu pētījuma mērķis – noskaidrot, vai subjektīvās MSP izpausmes (sāpes) ir aktuālas arī RPIVA klausītājiem, saistot to ar dzīvesveidu (izvērtējot fiziskās aktivitātes līmeni) un ķermeņa uzbūves īpatnībām (izvērtējot antropometriskos rādītājus). Pētījumā piedalījās RPIVA neklātienes klausītāji. Izmantojot fiziskās aktivitātes vērtējuma anketu, muskuļu un skeleta patoloģijas subjektīvo izpausmju vērtējuma anketu tika veikta aptauja. Ķermeņa uzbūves īpatnības raksturotas, izvērtējot antropometriskos rādītājus. Pēc aptaujas anketās iegūto datu statistiskās apstrādes un fiziskās aktivitātes līmeņa (ballēs) izvērtēšanas respondenti tika iedalīti četrās grupās: ar zemu, mērenu, vidēju un augstu fizisko aktivitāti. Aptaujas rezultāti uzrādīja lielāku respondentu skaitu ar zemu fiziskās aktivitātes novērtējumu. Anketēšanas dati par subjektīvajām (sāpju) muskuļu un skeleta patoloģijas izpausmēm uzrādīja, ka 85 % respondentiem (sievietēm) un 70 % respondentu (vīriešiem) tās ir. Agrīna muskuļu skeleta patoloģijas izpausmes atklāšanai ir liela nozīme, jo tad ir iespējama agrīna preventīvo pasākumu programmas uzsākšana, lai aizkavētu vai novērstu invaliditātes/arodslimības attīstību, mainot dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes līmeni.
Original languageLatvian
Title of host publication9. starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā"
Subtitle of host publicationrakstu krājums
Place of PublicationRīga
PublisherRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Pages188-194
Number of pages7
ISBN (Print)978-9934-503-39-9
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes
Event9th International Scientific Conference "'Theory for Practice in the Education of Contemporary Society" - Riga, Latvia
Duration: 14 Apr 201615 Apr 2016
Conference number: 9
https://www.researchgate.net/publication/301339190_BI-MODAL_NATURE_OF_USE_OF_ROLE_MODELS_IN_HIGHER_EDUCATION

Conference

Conference9th International Scientific Conference "'Theory for Practice in the Education of Contemporary Society"
Country/TerritoryLatvia
CityRiga
Period14/04/1615/04/16
Internet address

Field of Science*

  • 3.1 Basic medicine
  • 3.3 Health sciences

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Cite this