ATBILSTOŠA UZTURA LIETOŠANA PACIENTIEM AR HRONISKĀM SLIMĪBĀM: Mācību materiāls

Eva Kataja, Jeļena Pavlova

Research output: Other contribution

Abstract

Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt izglītojamajiem priekšstatu par gremošanas
traucējumu daudzveidību un atbilstoša uztura ārstniecisko nozīmi, par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, to ietekmējamību un samazināšanu ar uztura un dzīvesveida izmaiņu palīdzību, kā arī par uztura nozīmīgo lomu onkoloģisko pacientu stāvokļa uzlabošanā.
Materiālā tiek sniegts ieskats uztura terapijas pamatprincipos, ar piemēriem ilustrētas konkrētas produktu variācijas, lai veicinātu ieteikumu veiksmīgu pielietošanu praksē. Šim materiālam ir sekojoši uzdevumi:
Sniegt ieskatu uztura korekciju nepieciešamībā dažādu slimību gadījumā;
Atpazīt slimību riska faktorus un izvērtēt, kādi uztura ieteikumi būtu piemērojami konkrētajā situācijā, lai uzlabotu pacienta stāvokli un dzīves kvalitāti;
Veicināt veselības aprūpē strādājošā personāla izpratni par uztura korekciju nozīmi profilakses un ārstēšanas etapos;
Rosināt uz sadarbību un nepieciešamības gadījumā ārstēšanā piesaistīt uztura speciālistu.
Metodisko materiālu sagatavoja sertificētas uztura speciālistes: Eva Kataja un Jeļena Pavlova, un tas ir paredzēts ārstiem, māsām, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem, farmaceitiem, farmaceita asistentiem, kā arī citām ārstniecības personām.
Materiāls ir sagatavots pēc Veselības ministrijas pasūtījuma, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros un ir paredzēts izmantošanai Latvijas Republikas teritorijā.
Original languageLatvian
TypeMetodiskais materiāls. Neformālās izglītības porgramma.
Publisher”Medicīnas tālākizglītības centrs”
Number of pages33
Place of PublicationRīga
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

Field of Science*

  • 3.3 Health sciences

Publication Type*

  • 6. Other publications

Cite this