Divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas ietekme uz osteoporotisku kaulu biomehāniskiem rādītājiem un minerālblīvumu (eksperimentāls pētījums)

Translated title of the contribution: Biphasic calcium phosphate bioceramic materials influence on osteoporotic bone biomechanical parameters and bone density (experimental research)

Vladislavs Anaņjevs

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Search results