Divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas ietekme uz osteoporotisku kaulu biomehāniskiem rādītājiem un minerālblīvumu (eksperimentāls pētījums): promocijas darbs

Translated title of the contribution: Biphasic calcium phosphate bioceramic materials influence on osteoporotic bone biomechanical parameters and bone density (experimental research): Doctoral Thesis

Vladislavs Anaņjevs

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Filter
Doctoral Thesis

Search results