Bulinga izpausmes skolā: kriminoloģiskās problēmas

Translated title of the contribution: Bullying in School: Criminological Problems

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

Rakstā dots ieskats bulinga izpausmēm skolā kriminoloģiskajām problēmām. Lai arī jēdziens „bulings” ir mūsdienu jaunvārds, šāda uzvedības izpausme zināma jau sen. Bulings ir vardarbīgas uzvedības izpausme, kas ir kaitīgs apstāklis upura veselībai un drošībai. Raksta mērķis ir raksturot un analizēt bulingu kā vardarbīgas izpausmes veidu, parādot šī fenomena kriminoloģiskos aspektus. Darba mērķa sasniegšanai noteikti šādi uzdevumi: sniegt pētāmās parādības teorētisko un praktisko ietvaru, izpētīt un novērtēt bulinga atsevišķus kriminoloģiskā raksturojuma elementus: upura un varmākas aprakstu, faktoru vērtējumu un novēršanas virzienus. Pētījuma gaitā izmantotas teorētiskās analīzes metodes – dekonstrukcijas, deskriptīvā un kompleksās analīzes metode un empīriskās pētījuma metodes – dokumentu analīze, salīdzināšana un apkopojums.
The article gives an insight into criminological problems of bullying in school phenomena.
Although the term “bullying” is a modern word, such behaviour has been known for a long time.
Bullying is a manifestation of violent behaviour, which threatens the victim's health and safety. The
aim of this article is to describe and analyse bullying as a form of expression of violence, showing
the criminological aspects of this phenomenon. To achieve the aim of the article the following tasks
are defined: to provide the theoretical and practical framework of the research phenomenon, to study
and evaluate certain elements of the criminological characterization of the bullying: the description
of a victim and a perpetrator, the evaluation of factors and directions of prevention. Theoretical
analysis methods such as deconstruction, descriptive and complex analysis, and empirical research
methods – document analysis, comparison and compilation were employed in this study.1
Translated title of the contributionBullying in School: Criminological Problems
Original languageLatvian
Title of host publicationSABIEDRĪBA UN KULTŪRA
Subtitle of host publicationRAKSTU KRĀJUMS
EditorsArturs Medveckis
Place of PublicationLiepāja
Pages258-268
VolumeXXII
Publication statusPublished - 2020
Event22nd International Scientific Conference "Society and Culture" - Liepaja, Latvia
Duration: 15 May 201916 May 2019
Conference number: 22
https://www.liepu.lv/en/science_calendar/archive/2019

Conference

Conference22nd International Scientific Conference "Society and Culture"
Country/TerritoryLatvia
CityLiepaja
Period15/05/1916/05/19
Internet address

Keywords*

  • bullying
  • violent behaviour
  • a victim
  • prevention

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Bullying in School: Criminological Problems'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this