Creating target hypotheses in a learner corpus of Latvian

Ilze Auziņa (Coresponding Author), Kristīne Levāne-Petrova (Coresponding Author), Inga Kaija (Coresponding Author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Apguvēju korpuss ir sistemātiski datorizētu valodas apguvēju (gan svešvalodas, gan otrās valodas) veidotu tekstu datubāze. Tas ir ārvalstnieku valodas apguvēju īpatnību izpētes un datos balstītu latviešu valodas mācību materiālu un metodisko līdzekļu izstrādes pamats. Apguvēju korpusu, tāpat kā citus valodas korpusus, var marķēt dažādos valodas līmeņos (morfoloģiski, sintaktiski), bet īpaši nozīmīgs apguvēju valodas izpētē ir kļūdu marķējums un tajā balstītā kļūdu analīze. Kļūdu analīzi ietekmē divi faktori: 1) izraudzītie kļūdu tipi jeb kļūdu tipoloģija un 2) izvirzītās mērķhipotēzes, t. i., labotais teksts. Tādēļ pirms kļūdu
marķēšanas ir būtiski vienoties, kas tiks marķēts un kā tas tiks darīts.
Raksta ievadā ir īsi raksturots veidojamais „Latviešu valodas apguvēju korpuss” (LaVA), aplūkots mērķhipotēzes jēdziens un mērķhipotēzes nozīme valodas apguvēju korpusa izveides procesā. Rakstā ir izklāstīti galvenie mērķhipotēzes izvirzīšanas principi korpusā LaVA, kā arī minēti konkrēti piemēri, kā valodas apguvēju izteikumi tiek laboti atbilstoši latviešu valodas normām un kādas ir būtiskākās atkāpes, kas tiek pieļautas.
Translated title of the contributionCreating target hypotheses in a learner corpus of Latvian
Original languageLatvian
Pages (from-to)7-26
JournalValoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form
Issue number11
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2020

Keywords

  • valodas korpuss
  • valodas apguvēju korpuss
  • mērķhipotēze
  • kļūdu marķēšana
  • valodas apguve
  • korpuslingvistika

Field of Science

  • 6.2 Languages and Literature

Publication Type

  • 1.2. Scientific article included in INT1 or INT2 category journal of ERIH database

Fingerprint Dive into the research topics of 'Creating target hypotheses in a learner corpus of Latvian'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this