"DAid" viedā krekla tehnoloģijas izmantošana terapijā pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu

Translated title of the contribution: Application of DAid Smart Shirt Technology in Therapy for Patients with Subacromial Pain Syndrome

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Abstract

Ievads. Pēdējos gados ir palielinājies valkājamo tehnoloģiju (wearable technologies), kā viedā tekstila apģērbi, lietojums personalizētajā medicīnā. Augšējās ekstremitātes rehabilitācijas procesā, kur ir būtisks kustību monitorings, viedā tekstilmateriāla apģērbu lietošana sākta pavisam nesen. Lai gan literatūrā ir aprakstīts viedā apģērba lietojums rehabilitācijā, trūkst informācijas par tā ietekmi uz klīniskajiem rezultātiem pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu. Mērķis. Izpētīt DAid viedā krekla prototipa nodrošinātās objektīvās atgriezeniskās saites ietekmi uz pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu fizioterapijas funkcionālajiem un pašziņotajiem rezultātiem. Metodes. Promocijas darbs iekļauj divus tehnoloģijas pārneses vadības procesa posmus. Pirmajā posmā “Analizēt tehnoloģijas attīstības iespējas un pamatotību” veikts DAid viedā krekla prototipa eksperimentāls lietojums fizioterapijā – viena gadījuma analīze – un noteikts DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīgums un pamatotība. Otrajā posmā “Attīstīt un demonstrēt DAid viedā krekla prototipu” veikts nejaušināts kontrolēts pētījums, lai noteiktu DAid viedā krekla prototipa kā atgriezeniskās saites ietekmi uz pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu funkcionālajiem rādītājiem, izmantojot funkcionālo testu un pašziņota mērījuma rezultātus. Rezultāti. Pirmā posma rezultāti: DAid viedā krekla prototips ir objektīvs un ērti lietojams rīks, lai sniegtu atgriezenisko saiti par pleca joslas stabilitāti fizioterapijas vingrojumu laikā. DAid viedā krekla tehnoloģijas prototipa mērījumu rezultāti ir noturīgi: kreisās puses mērījumu ICC vērtības: 0,91 (95 % TI 0,9–0,92) līdz 0,99 (95 % TI 0,99–0,99) (p ˂ 0,0001). Labās puses mērījumu ICC vērtības: 0,91 (95 % TI 0,9–0,91) līdz 0,99 (95 % TI 0,99–0,99) (p ˂ 0,0001). DAid viedā krekla prototipa mērījumi ir pamatoti plecu joslas elevācijas novērtēšanai. Otrā posma rezultāti: DAid viedā krekla grupas pacienti ar subakromiālo sāpju sindromu uzrādīja statistiski ticami labākus rezultātus funkcionālo testu (ER/IR attiecība, CKCUEST tests) un pašziņota DASH mērījuma moduļos, salīdzinot ar kontroles grupu (p < 0,001), kur tika izmantotas konvencionālās metodes. Secinājumi. Pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu fizioterapijā, lietojot DAid viedā krekla tehnoloģijas prototipa nodrošinātu objektīvu atgriezenisko saiti, tiek sasniegti labāki funkcionālo testu un labāki pašziņota DASH mērījuma rezultāti, salīdzinot ar konvencionālām metodēm.
Translated title of the contributionApplication of DAid Smart Shirt Technology in Therapy for Patients with Subacromial Pain Syndrome
Original languageLatvian
QualificationDoctor of Philosophy (PhD)
Supervisors/Advisors
  • Vētra, Jānis, First/Primary/Lead supervisor
  • Okss, Aleksandrs, Second/Co-supervisor, External person
Award date4 Nov 2022
Place of PublicationRīga
Publisher
DOIs
Publication statusPublished - 4 Nov 2022

Keywords*

  • Subacromial pain syndrome
  • rehabilitation
  • physiotherapy
  • smart textile sensors
  • biofeedback

Field of Science*

  • 3.3 Health sciences

Publication Type*

  • 4. Doctoral Thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Application of DAid Smart Shirt Technology in Therapy for Patients with Subacromial Pain Syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this