Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013

Ivars Vanadziņš, Žanna Martinsone, Svetlana Lakiša, Jeļena Reste, Mairita Grāvele, Mārīte Ārija Baķe, Dagmāra Sprūdža, Inese Mārtiņsone, Maija Eglīte, Aija Lapsa (Literary Editor), Signe Kaņējeva (Team Leader)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012–2013” mērķis bija veikt darba aizsardzības sistēmas attīstības analīzi dinamikā, izvērtējot gan
2005.–2007. gadā, gan 2009.–2010. gadā līdzīgos pētījumos sniegto priekšlikumu īstenošanu. Šis pētījums sniedz papildu analītiskos datus arodveselības, darba drošības un darba tiesisko attiecību jomā, kas var kalpot par pamatu racionālu un efektīvu lēmumu pieņemšanai nodarbinātības un sociālās politikas pro­­grammu radīšanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, kā arī darba aizsardzības situācijas uzlabošanai dažādās mērķgrupās (piemēram, jauniešiem, mikrouzņēmumiem u. c.). Pētījuma laikā veiktas darba devēju, nodarbināto un Latvijas iedzīvotāju aptaujas, darba aizsardzības
speciālistu fokusgrupu diskusijas, pieejamo arodveselības un darba drošības datu bāzu analīze, kā arī objektīvās situācijas (veikto laboratorisko mērījumu)
analīze, kas nodrošina iespēju balstīt darba aizsardzības
politikas programmu izstrādi uz pētījuma rezultātiem.
Pētījuma rezultāti atsevišķās jomās norāda uz situācijas
uzlabošanos, tomēr joprojām darba vietās ir aktuāla
nepietiekama darba aizsardzības un darba tiesisko
attiecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošana,
kā arī nepietiekama sabiedrības informētība un izpratne par normatīvo aktu prasībām. Nākotnē īpaša uzmanība būtu jāpievērš alternatīvām informēšanas un
izglītošanas metodēm, kā arī regulārai un periodiskai
valstisku indikatoru iegūšanai, lai varētu novērtēt pasākumus, kas veikti darba aizsardzības un darba tiesisko aspektu jomā.
Original languageLatvian
Place of PublicationRiga
PublisherRīgas Stradiņa universitāte
Commissioning bodyLatvian Employers' Confederation
Number of pages139
ISBN (Print) 978-9984-793-41-2
Publication statusPublished - 2013

Field of Science*

  • 3.3 Health sciences

Publication Type*

  • 2.4. Other books (including school textbooks, popular science literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)

Cite this