Datu čaulas analīzes metodes pielietojums ilgstošās sociālās aprūpes institūciju efektivitātes novērtēšanā

Edgars Stals, Zhanna Tsaurkubule, Rita Konstante

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

Saistībā ar sabiedrības novecošanos un ierobežotiem finanšu resursiem Latvijas pašvaldībās, ir jāizvērtē ilglaicīgo sociālo aprūpes iestāžu (SAC) efektivitāte, lai optimizētu ieguldīto resursu apjomu attiecībā pret iegūtajiem rezultātiem. Tādēļ šī pētījuma autori, izmantojot Labklājības ministrijas datus par pašvaldību pārziņā esošām vecu ļaužu SAC un pielietojot Data Envelopement Analysis Method (DEA), veic šo iestāžu efektivitātes novērtēšanu ar mērķi noteikt izmaksu un tehniski efektīvāko pašvaldības SAC. Veicot literatūras analīzi par pētāmo tēmu, pašvaldību iestāžu un ar tām saistīto nepieciešamo datu atlasi, pētījumā tika iekļauti 64 pašvaldību SAC. Pielietojot četrus neatkarīgus DEA modeļus ar atšķirīgiem rādītājiem, autori identificēja 2 visefektīvākos SAC un secināja, ka neatkarīgi no ieejošo un izejošo vērtību izmaiņām modeļos, šie SAC saglabā efektīvāko iestāžu pozīcijas. Pētījuma novitāte ir autoru pieeja Latvijas SAC efektivitātes novērtēšanai, izmantojot DEA metodi, kas ļauj identificēt efektīvākos pakalpojumu sniedzējus pēc noteiktiem saimnieciskās darbības rādītājiem.
Atslēgas vārdi: pašvaldības, sociālās aprūpes centri (SAC)‚ DEA Metode, funkcionēšanas efektivitāte, Latvija
Original languageLatvian
Title of host publicationStarptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2019" materiāli
EditorsVladimirs Meņšikovs
Place of PublicationDaugavpils
PublisherDaugavpils Universitāte
Pages158-168
Number of pages10
Volume3.daļa: Ekonomikas aktualitātes=Pt.3: Issues of Economics
ISBN (Electronic)978-9984-14-885-4
Publication statusPublished - 2020
Externally publishedYes
Event14th International Academic Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" - Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvia
Duration: 11 Oct 201912 Oct 2019
Conference number: 14
https://old.du.lv/events/registracija-14-starptautiskai-zinatniskai-konferencei-socialas-zinatnes-regionalajai-attistibai-2019/
https://kurpes.lv/pasakums/14-starptautiska-zinatniska-konference-socialas-zinatnes-regionalajai-attistibai-2019
https://docplayer.lv/194245028-14-starptautisk%C4%81s-zin%C4%81tnisk%C4%81s-konferences-soci%C4%81l%C4%81s-zin%C4%81tnes-re%C4%A3ion%C4%81lajai-att%C4%ABst%C4%ABbai-2019-programma.html

Publication series

NameDaugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums =proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University
PublisherDaugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"
ISSN (Print)2255-8853

Conference

Conference14th International Academic Conference "Social Sciences for Regional Development 2019"
Country/TerritoryLatvia
CityDaugavpils
Period11/10/1912/10/19
Other14. Starptautiskā zinātniskā konference "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2019"
Internet address

Keywords*

  • Municipalities
  • ong-Term Social Care Institutions
  • Data Envelopment Analysis Method
  • effectiveness

Field of Science*

  • 5.4 Sociology
  • 5.2 Economy and Business

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Cite this