Elektronisko mediju (e-mediju) tiesības

Translated title of the contribution: Electronic Media Rights

Ieva Andersone, Madara Meļņika, Anda Rožukalne

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

Mediji iespaido katru mazāko indivīda darbību un ietekmē visas cilvēka darbības vides. Demokrātiskā sabiedrībā plašsaziņas medijiem ir unikāla loma, tie nodrošina politisko, sociālo, ētisko, kultūras un citu ideju mijiedarbību sabiedrībā , veidojot sabiedrisko domu, sekmējot inovācijas, adaptāciju un progresu , ietekmējot indivīdu identitāti, uzskatus, uzvedību un rīcību. Sociālajā un kultūras jomā mediji veicina cilvēku orientāciju sociālā vidē un izglītošanu, nostiprina esošās sociālās un kultūras normas, atbalsta kultūras attīstību un piedāvā izklaidi .
Nodaļa “Elektronisko mediju tiesības” veidota ar mērķi izvērtēt elektronisko mediju tiesību galvenos jautājumus un to attīstības perspektīvas, analizējot komunikācijas zinātnes, mediju studiju un tiesību zinātnes būtiskākās atziņas un praksi.
Tā kā daļa no elektronisko mediju tiesībām skar nosacījumus, kas attiecas uz visu mediju vidi, nodaļā iekļauti izteiksmes brīvības un tās ierobežojumu, profesionālās ētikas, žurnālistu tiesību un pienākumu interpretācija tiesību normās, kā arī mediju un žurnālistu profesionālās darbības pašregulācijas jautājumi.
Nodaļu veido 4 apakšnodaļas. Pirmajā skaidrota mediju politikas un komunikācijas politikas loma mediju un elektronisko mediju tiesību attīstībā. Otrā apakšnodaļa veltīta mediju tiesību jēdziena un regulēšanas priekšmeta skaidrojumam, analizējot mediju struktūras, izplatīšanas, pieejamības un citu regulēto aspektu būtību. Tajā skaidroti mediju satura ierobežojumi, mediju profesionālās ētikas pamati un pašregulācijas mehānismi. Trešajā apakšnodaļā piedāvāta medijus regulējošo tiesību aktu un judikatūras analīze. Ceturtā apakšnodaļa veltīta detalizētai Latvijas mediju un elektronisko mediju tiesību analīzei.
Translated title of the contributionElectronic Media Rights
Original languageLatvian
Title of host publicationInformācijas sabiedrības tiesību pamati
EditorsUldis Ķinis
Place of PublicationRīga
PublisherRīga Stradiņš University
Pages509 - 615
Number of pages106
ISBN (Print)9789934618031
Publication statusPublished - Sept 2022

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Electronic Media Rights'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this