Enterālā un parenterālā barošana: teorētiskie un praktiskie aspekti: metodiskais materiāls

Georgijs Moisejevs, Dace Trumpika, Jurijs Avdjukevičs, Oksana Žukova

Research output: Other contribution

10 Downloads (Pure)

Abstract

Metodiskais līdzeklis “Enterālā un parenterālā barošana: teorētiskie un praktiskie aspekti” ir paredzēts plašam veselības aprūpes profesionāļu lokam, kas ikdienā strādā ar enterālo un parenterālo barošanu. Metodiskajā līdzeklī ir piecas sadaļas.
Metodiskajā līdzeklī ir aplūkota uztures traucējumu klasifikācija, kas ļauj detalizēti izprast modernu nomenklatūru un uztures traucējumu veidus. Papildus tam detalizētāk ir aplūkoti biežākie uztures traucējumu veidi – malnutrīcija un barošanas atsākšanas sindroms. Īpaša uzmanība ir veltīta modernajai malnutrīcijas diagnostikai. Savukārt barošanas atsākšanas sindroma sadaļā ir aprakstīti diagnostikas algoritmi un tā novēršanas stratēģijas.
Enterālās un parenterālās barošanas sadaļās ir aplūkota mūsdienu informācija par enterālās un parenterālās barošanas veidiem, indikācijām un kontrindikācijām. Liela uzmanība ir pievērsta enterālās un parenterālās barošanas ievadīšanas un nodrošināšanas aspektiem. Atsevišķi ir apskatīti biežākie sarežģījumi, kas mēdz attīstīties pacientiem enterālās un parenterālās barošanas laikā, kā arī to profilakse un ārstēšana. Papildus tam, ir sniegta informācija par enterālās un parenterālās barošanas līdzekļiem, kas ir pieejami Latvijas tirgū. Nobeigumā pie katras no sadaļām ir praktiskie manipulāciju protokoli darbā ar enterālo un parenterālo barošanu, kuros ir apkopota darba autoru pieredze no ikdienas darba.
Kopumā metodiskais materiāls sniedz gan plašu teorētisko pārskatu par malnutrīciju, enterālo un parenterālo barošanu, gan piedāvā praktiskus risinājumus un ieteikumus darbā ar pacientiem, kam ir malnutrīcija, un kas saņem enterālo vai parenterālo barošanu.
Original languageLatvian
TypeMetodiskais materiāls. Neformālās izglītības porgramma.
Number of pages101
Place of PublicationRīga
Publication statusPublished - 2022
Externally publishedYes

Keywords*

  • Malnutrition
  • Enteral nutrition
  • parenteral nutrition

Field of Science*

  • 3.2 Clinical medicine

Publication Type*

  • 6. Other publications

Cite this