Farmācijas attīstība okupāciju varu ietekmē Latvijā (1939–1960)

Translated title of the contribution: Development of Pharmacy Under the Influence of Occupation Powers in Latvia (1939–1960)

Sabīne Lauze

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Abstract

Promocijas darbā “Farmācijas attīstība okupāciju varu ietekmē Latvijā (1939–1960)” raksturota farmācijas kā nozares mainība, adaptācija un attīstība divu totalitāro režīmu realizējošu okupāciju varu ietekmē, par būtiskiem situāciju raksturojošiem rādītājiem izvirzot aptieku un farmaceitisko darbinieku skaita izmaiņas, kā arī medikamentu pieejamību iedzīvotājiem. Promocijas darba hronoloģiskās robežas izvēlētas, balstoties uz apsvērumu sniegt ieskatu par situāciju pirmskara laikā un sekām pēckara apstākļos, taču galveno uzmanību koncentrējot uz notikumiem laikā no 1940. līdz 1945. gadam. Promocijas darbā aplūkota farmācija Latvijā īsi pirms Otrā Pasaules kara sākuma, kur sīkāk iztirzāta Kārļa Ulmaņa (1877–1942) autoritārā režīma politikas un vācbaltiešu izceļošanas ietekme. Raksturotas gan PSRS pirmās, gan nacistiskās Vācijas okupāciju varas izraisītā politiski ekonomisko norišu ietekme uz farmācijas nozari, akcentējot likumdošanu, farmāciju uzraugošo iestāžu darbību un atbildīgajos amatos esošo personu rīcību. Darbā apkopota informācija par iedzīvotāju, kuri izsūtīti no Latvijas 1941. gada 14. jūnijā, personu lietām un tā rezultātā sniegts ieskats par izsūtīto farmaceitu, asistentu un praktikantu aresta aktu sastādīšanu, apsūdzībām, kā arī turpmāko likteni. Raksturota arī situācija nozarē pēckara gados, latviešu farmaceitu došanās trimdā un latviešu farmaceita, ārsta Hugo Skudiņa (1903–1976) darbība Latvijas Sarkanā Krusta organizācijā trimdas apstākļos Vācijā, kas bija vērsta uz medikamentu pieejamības uzlabošanu Latvijas iedzīvotājiem laikā no 1954. līdz 1960. gadam.
Translated title of the contributionDevelopment of Pharmacy Under the Influence of Occupation Powers in Latvia (1939–1960)
Original languageLatvian
Supervisors/Advisors
 • Mauriņa, Baiba, First/Primary/Lead supervisor
Place of PublicationRīga
Publisher
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Keywords*

 • Zinātnes nozare – medicīnas un veselības zinātne
 • apakšnozare – medicīnas vēsture
 • Latvijas farmācija XX gadsimtā
 • medikamentu pieejamība
 • vācbaltiešu izceļošana
 • Otrais Pasaules karš
 • aptieku nacionalizācija
 • deportētie farmācijas profesionāļi
 • Latvijas Sarkanais Krusts
 • promocijas darbs

Field of Science*

 • 3.5 Other medical sciences

Publication Type*

 • 4. Doctoral Thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of Pharmacy Under the Influence of Occupation Powers in Latvia (1939–1960)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this