Futbola fanu kriminogēnās izpausmes un to prevencija: Latvijas un ārvalstu pieredze

Karina Zalcmane

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Filter
Doctoral Thesis

Search results