Ieskats arhitektoniskās kriminoloģijas saturā

Translated title of the contribution: INSIGHT INTO ARCHITECTONIC CRIMINOLOGY

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

Pasaules valstu kriminoloģijas zinātnē ir uzkrāts plašs teorētisks un empīrisks materiāls, kas raksturo noziedzību, atsevišķus tās veidus, noziedzīgu nodarījuma mehānismu, noziedznieku un upuri, kā arī tiesībsargājošo iestāžu reakciju uz noziedzības izpausmēm. Mūžam aktuāls un problemātisks kriminoloģiska rakstura jautājums ir noziedzīga nodarījuma novēršana. Mūsdienīgs kriminoloģijas virziens noziedzības novēršanā ir arhitektoniskā kriminoloģija.
Pētījuma mērķis ir raksturot arhitektoniskās kriminoloģijas saturu. Materiāls un metodes: zinātniskās literatūras analīze un iepriekš veikto pētījumu analīze. Galvenokārt tika izmantotas šādas zinātniskās metodes: analītiskā, salīdzinošā; vēsturiskā, publikācijas un resursu analīze.
Pētījuma zinātniskā novitāte ir saistīta ar to, ka autore, raksturojot arhitektoniskās kriminoloģijas saturu, ir analizējusi un apkopojusi vairāku speciālistu atziņas.
Autore secina, ka arhitektoniskās kriminoloģijas atziņas ir noderīgas, efektīvas, konkrētas un praktiski īstenojamas stratēģijas noziedzības un apdraudējuma sajūtas novēršanai. Šādai pieejai ir daudznozaru virziens. Nozīmīga ir arī sabiedrības līdzdalības pakāpe noziedzīgas rīcības nepieļaušanai.
Translated title of the contributionINSIGHT INTO ARCHITECTONIC CRIMINOLOGY
Original languageLatvian
Title of host publicationDaugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums
Subtitle of host publicationStarptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018" materiāli.
EditorsV. Meņšikovs
Place of PublicationDaugavpils
PublisherDaugavpils Universitāte
Pages88-99
VolumeII daļa
ISBN (Print)9789984148793
Publication statusPublished - 2019
Externally publishedYes
Event13th International Academic Conference “Social Sciences for Regional Development 2018” - Daugavpils, Latvia
Duration: 12 Oct 201813 Oct 2018
Conference number: 13
https://www.researchgate.net/publication/328364260_ENTREPRENEURIAL_ACTIVITY_AND_SOCIO-ECONOMIC_DEVELOPMENT_INSTITUTIONAL_AND_SOCIO-CULTURAL_ASPECTS

Conference

Conference13th International Academic Conference “Social Sciences for Regional Development 2018”
Country/TerritoryLatvia
CityDaugavpils
Period12/10/1813/10/18
Other13. Starptautiskā zinātniskā konference "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018"
Internet address

Keywords*

  • arhitektoniskā kriminoloģija
  • noziedzības novēršana
  • noziedzība
  • noziedzīgs nodarījums

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Fingerprint

Dive into the research topics of 'INSIGHT INTO ARCHITECTONIC CRIMINOLOGY'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this