Latviešu valodas prasmes līmeņi: A0, A1, A2 (pamatlīmenis), B1, B2 (vidējais līmenis): 7–10 un 11–15 gadus veciem skolēniem

Ilze Auziņa, Inga Laizāne, Aira Priedīte, Arvils Šalme

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Metodiskajā izdevumā „Latviešu valodas prasmes līmeņi: A0, A1, A2 (pamatlīmenis), B1, B2 (vidējais līmenis). 7–10 un 11–15 gadus veciem skolēniem” raksturoti latviešu valodas apguves un lietojuma jautājumi atbilstoši Eiropas Padomes izstrādātajai A0, A1, A2, B1 un B2 valodas prasmes līmeņu apraksta specifikācijai 7–10 un 11–15 gadus veciem skolēniem.
Izdevumā ietverts valodas prasmes līmeņu vispārīgs apraksts, norādīti valodas
apguves mērķi, uzdevumi un raksturots mācību saturs, kā arī piedāvāts A0, A1, A2, B1 un B2 valodas prasmes līmeņu apraksts norādītajām skolēnu vecumgrupām.
Tabulās, kas atspoguļo tādus valodas apguves aspektus kā komunikatīvās darbības un stratēģijas, starpniecība un starpniecības stratēģijas un ar valodu saistītās kompetences, sniegts valoddarbības veidu, valodas pamatprasmju un palīgdarbību detalizēts raksturojums.
Apraksts ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem (skolotājiem, mācību grāmatu
autoriem, pētniekiem) un izglītības darba organizatoriem. Metodisko līdzekli var
veiksmīgi izmantot arī paši valodas apguvēji. Apraksts ļauj latviešu valodas prasmes līmeņus samērot ar atbilstošiem prasmju līmeņiem citās valodās; tas palīdzēs efektīvāk organizēt valodas apguves procesu, kā arī izstrādāt noteiktiem līmeņiem atbilstošas mācību programmas, mācību līdzekļus un pārbaudes darbu sistēmu.
Original languageLatvian
Place of PublicationRīga
PublisherLatviešu valodas aģentūra
Number of pages136
ISBN (Electronic)978-9984-829-87-6
Publication statusPublished - Sept 2021
Externally publishedYes

Field of Science*

  • 5.3 Educational sciences
  • 6.2 Languages and Literature

Publication Type*

  • 2.4. Other books (including school textbooks, popular science literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)

Cite this