Latvijas iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījums: gala ziņojums

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Sabiedrības novecošanās mūsdienās ir viena no sabiedrības veselības aktualitātēm. PVO veselīgu novecošanos definējusi kā procesu, kurā tiek attīstītas un uzturētas indivīda funkcionālās spējas dzīves kvalitātes un labklājības nodrošināšanai vecumdienās. Latvijas iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījums tika īstenots ar mērķi iegūt uz pierādījumiem balstītu informāciju par veselību ietekmējošiem paradumiem un funkcionālām spējām reprezentatīvā populācijā Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 65 gadu vecuma.
Original languageLatvian
Place of PublicationRīga
PublisherVeselības ministrija
Number of pages130
ISBN (Electronic)978-9934-8845-3-5
ISBN (Print)978-9934-8845-2-8
Publication statusPublished - 2020
Externally publishedYes

Field of Science*

  • 3.3 Health sciences

Publication Type*

  • 2.4. Other books (including school textbooks, popular science literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)

Cite this