Maģistrālo asinsvadu transpozīcijas bērniem Bērnu klīniskajā Universitates Slimnīcā 2007.-2015.gadā

Elīna Ligere, Inta Bergmane, Ingūna Lubaua, Inga Lāce, Lauris Smits, Normunds Sikora, Amanda Smildzere, Baiba Matsone-Matsate, Aris Lacis, Valts Ozolins

Research output: Contribution to conferenceAbstractpeer-review

Abstract

Ievads. Maģistrālo asinsvadu transpozīciju (MAT) novēro ~ 31,5 no 100 000 dzīvi dzimušajiem (Hofman and Kaplan, 2002), un tā ir otrā biežākā cianotiska tipa sirdskaite (VCC) pēc Fallot tetrādes. Maģistrālo asinsvadu transpozīciju gadījumā zēnu un meiteņu attiecība pacientu vidū ir 2 pret 1.Veiksmīgai VCC ķirurģiskai korekcijai nepieciešama savlaicīga diagnostika, pacienta stabilizācija
(agrīna prostaglandīna E1 (PgE1) infūzijas sākšana, Rashkind ātriju septostomija hipoksēmijas mazināšanai), sagatavošana operācijai un agrīna ķirurģiska korekcija.
Darba mērķis, materiāls un metodes. Darba mērķis ir analizēt visus MAT gadījumus pacientiem, kuri ārstēti Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) no 2007. gada 1. janvāra līdz2015. gada 31. decembrim ar novērojuma periodu līdz 2016. gada beigām. Visi pacienti ar MAT un intaktu kambaru starpsienu vai hemodinamiski nenozīmīgu mazu muskulāru kambaru starpsienas defektu atlasīti no slimnīcas datubāzes un autopsiju reģistra pētījuma periodā. Tika analizētas pacientu slimības vēstures, ambulatorās kartītes, lai pētītu slimības
norisi, ārstēšanu un iznākumu vidēji ilgā novērojuma periodā.
Rezultāti. Pētījuma periodā BKUS ārstēti 22 jaundzimušie ar MAT (7 meitenes un 15 zēni; 4 pacientiem – mazs muskulārs kambaru starpsienas defekts). Rashkind ātriju septostomija veikta 15 pacientiem (68,2%), visi 22 pacienti saņēmuši PgE1. Pacienta vidējais svars – 3,7 (1,63–4,25) kg. Trīs (13,6%) pacientiem – antenatāla diagnoze. Seši (27,3%) pacienti miruši bez operācijas smaga hipoksiska multiorgānu bojājuma un kardiovaskulāras mazspējas dēļ. No tiem, kuri dzimuši stacionārā Rīgā, operācijai nebija iespējams sagatavot vienu no pieciem (20%) pacientiem, bet ārpus Rīgas – piecus no 11 (45,5%). Maģistrālo asinsvadu switch operācija veikta 16 (72,7%) pacientiem, no tiem trīs (18,8%) pacienti miruši operācijas beigās. Turpmāk dinamikā novēroti visi izdzīvojušie pacienti, analizēti
12 pacientu dati (viens pacients tiek novērots Vācijā, telefoniska informācija no mātes – bez būtiskas patoloģijas). Novērojuma perioda beigās pacientu (7 zēnu un 5 meiteņu) vecums  4,6 ± 2,3 gadi, svars 18,9 ± 6,3 kg. Pētījuma perioda beigās 58,3% pacientu novēroja mazizteiktu plaušu artērijas stenozi
(Pg maks. 24 ± 10 mmHg) un visiem pacientiem (91,7%) – mazizteiktu neoaortas vārstuļa nepietiekamību (VC 2,2 ± 0,5 mm, LVDd 34,9 ± 6 mm, EF > 60%). Vienam (8%) pacientam veikta aortas vārstuļa protezēšana piecu gadu vecumā sakarā ar izteiktu aortas vārstuļa nepietiekamību (pacients saņem
varfarīnu). Nevienam no pacientiem netika novēroti nozīmīgi sirds ritma traucējumi un nebija nepieciešama kardiovaskulāras mazspējas terapija, vienai meitenei – bērnu cerebrālā trieka un vājredzība kā hipoksiska bojājuma sekas.
Secinājumi. Maģistrālo asinsvadu transpozīcija ir cianotiska tipa sirdskaite, kas prasa savlaicīgu diagnozes noteikšanu, intensīvu terapiju un ķirurģisku ārstēšanu jaundzimušo vecumā mirstības novēršanai. Vidēji ilgā novērojuma periodā vairumam pacientu netika novēroti nozīmīgi veselības
traucējumi
Original languageEnglish
Pages83
Number of pages1
Publication statusPublished - 6 Apr 2017
EventRSU Scientific Conference 2017 - Riga, Latvia
Duration: 6 Apr 20177 Apr 2017
https://www.rsu.lv/rsu-zinatniska-konference-2017
https://www.rsu.lv/en/rsu-scientific-conference-2017

Conference

ConferenceRSU Scientific Conference 2017
Country/TerritoryLatvia
CityRiga
Period6/04/177/04/17
OtherRSU zinātniskā konference 2017
Internet address

Keywords*

  • TGA
  • congenital heart disease
  • pediatric cardiac surgery

Field of Science*

  • 3.2 Clinical medicine

Publication Type*

  • 3.4. Other publications in conference proceedings (including local)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Maģistrālo asinsvadu transpozīcijas bērniem Bērnu klīniskajā Universitates Slimnīcā 2007.-2015.gadā'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this