Medicīnas tiesības.

Agnese Gusarova, Aldis Lieljuksis, Aleksandrs Potaičuks, Santa Slokenberga, Ilze Vilka, Karina Palkova, Laura Kadile, Laura Šāberte, Liene Elizabete Tauriņa, Niāra Zālīte, Olga Šķerberga, Ronalds Rožkalns, Anita Slokenberga, Signe Mežinska, Solvita Olsena

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Grāmata Medicīnas tiesības. Otrais papildinātais izdevums turpina 2015. gadā iznākušajā grāmatā „Medicīnas tiesības” aizsākto tēmu – ar medicīnas tiesībām saistīto jautājumu aplūkošanu gan Latvijā, gan Eiropā.

Arī daudzi grāmatas autori ir tie paši, jau pazīstamie. Taču klāt nākuši vēl citi pieredzējuši savas nozares speciālisti. Ar tiem var iepazīties grāmatas sākumā dotajā aprakstā. Grāmatai ir divas zinātniskās redaktores – Santa Slokenberga un Solvita Olsena, kuras grāmatas sākumā iepazīstina lasītāju ar izdevumu un tā tapšanas procesu.

Grāmatas teksts izkārtots katrai tēmai atbilstošā nodaļā. Tādas ir pavisam 18. Apskatīto tēmu loks ir plašs: medicīnas tiesību vispārīgie jautājumi, medicīnas tiesības Eiropas Savienības kontekstā, specifiskie jautājumi par bērna ārstniecību, mākslīgo intelektu veselības aprūpē u.c.

Aplūkojamo jautājumu analīzes pamatošanai autori izmantojuši bagātīgu gan ārvalstu, gan Latvijas avotu klāstu, kas atrodams grāmatā. Analizēti atbilstoši Eiropas un Latvijas tiesu prakses materiāli.

Grāmatas tēmas ir tik aktuālas, ka var ieinteresēt ne tikai nozares speciālistus, bet ikvienu lasītāju.

Autori cer, ka grāmata sekmēs Latvijai tik nepieciešamo uzlabojumu medicīnas tiesību sakārtošanas un piemērošanas jomā.
Original languageLatvian
Place of PublicationRīga
PublisherTiesu namu aģentūra
Number of pages701
Edition2
ISBN (Print)9789934621017
Publication statusPublished - 30 Sept 2022

Field of Science*

  • 5.5 Law
  • 3.3 Health sciences

Publication Type*

  • 2.2. Scientific monographs or collective monographs

Cite this