Mielomas šūnu morfoloģisko un imūnhistoķīmisko prognostisko parametru raksturojums un to saistība ar nieru funkcionālajiem rādītājiem

Jurijs Nazarovs, Sandra Lejniece, Austra Breikša, Daiga Auziņa, Regīna Kleina

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

Ievads. Multiplā mieloma (MM) ir ļaundabīga hematoloģiska slimība, kas bieži komplicējas ar
nieru mazspēju. Kaulu smadzeņu trepānbiopsiju morfoloģiski un imūnhistoķīmiski izmeklējumi ļauj
ne vien diagnosticēt plazmatisko šūnu malignitāti, bet, nosakot, piemēram, tādus antigēnus kā CD56,
ciklīnu D1, p53 u. c. ļauj raksturot slimības prognozi.
Darba mērķis. Pētīt mielomas šūnu morfoloģiskas, imūnhistoķīmiskas atrades kaulu smadzeņu
trepānbiopsijās un nieru funkcijas rādītājus pacientiem ar MM.
Materiāls un metodes. Tika analizēti 70 pacientu dati ar primāri diagnosticētu MM. Salīdzinājām
glomerulu filtrācijas ātruma (GFĀ) un kreatinīna rādītājus ar mielomas šūnu morfoloģiskajiem un
imūnhistoķīmiskajiem parametriem. Noteicām CD138, LCA, ciklīna D1, p53, BCL2, kappa / lambda un
CD56 ekspresiju. Statistiskā analīze veikta ar Graph Pad Prism 5.
Rezultāti. Konstatējām, ka paaugstināts kreatinīna līmenis serumā un samazināts GFĀ statis- Konstatējām, ka paaugstināts kreatinīna līmenis serumā un samazināts GFĀ statistiski ticami korelē ar paaugstinātu p53 ekspresiju un CD56 antigēna zudumu, biežāku perēkļveida un
difūzu infiltrācijas tipu. GFĀ samazināšanās statistiski ticami korelē ar paaugstinātu kaulu smadzeņu
celularitāti un palielinātu atipisko plazmocītu ar plazmablastisku diferenciāciju procentuālu daudzumu.
Statistiski ticama korelācija starp nieru funkcijas rādītājiem un BCL2, ciklīna D1, LCA un kappa / lambda
vieglās ķēdes ekspresiju netika konstatēta.
Secinājumi. 1. Kaulu smadzeņu augsta celularitāte, ievērojams atipisko plazmatisko šūnu procentuāls daudzums ar to plazmablastisku diferenciāciju un kaulu smadzeņu difūzs mielomas šūnu infiltrācijas
tips korelē ar nieru funkcijas laboratorisko rādītāju pasliktināšanos MM slimniekiem. 2. CD56 antigēna
iztrūkums un p53 marķiera izteikta pozitivitāte mielomas šūnās korelē ar nieru funkcijas pasliktināšanos pacientiem ar MM. 3. Plazmatisko šūnu daudzumam kaulu smadzeņu bioptātos, kā arī ciklīna D1,
BCL2, LCA / CD45 ekspresijai nav statistiski ticamas korelācijas ar nieru mazspējas rādītājiem multiplās
mielomas slimniekiem.
Original languageLatvian
Title of host publicationZinātniskie raksti 2015
Subtitle of host publication2015. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas
EditorsI. Ozolanta, J. Gardovskis, V. Grabauskas
Place of PublicationRīga
PublisherRīgas Stradiņa universitāte
Pages282 - 292
Number of pages10
ISBN (Print)978-9984-793-83-2
Publication statusPublished - 2016

Field of Science*

  • 3.1 Basic medicine
  • 3.2 Clinical medicine

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Cite this