Obsesīvi kompulsīvo pacientu klīniskais raksturojums Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas psihiatrijas klīnikā

Artjoms Baharevs, Ņikita Bezborodovs

Research output: Contribution to conferencePosterpeer-review

6 Downloads (Pure)

Abstract

Ievads
Obsesīvi kompulsīvie traucējumi (OKT) ir hroniski neiropsihiatriski traucējumi, kas ir saistīti ar plašu funkcionēšanas traucējumu spektru. Latvijā dotajā mirklī pediatriskā populācija ar OKT nav pietiekami pētīta, tādējādi radot nepieciešamību apkopot sociodemogrāfisko informāciju par bērniem un pusaudžiem ar OKT Latvijā, kā arī klīniski aprakstīt un raksturot šo populāciju.
Mērķi
Apkopot klīnisku un sociodemogrāfisko informāciju par pacientiem ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem Bērnu Klīniskās universitātes (BKUS) psihiatrijas klīnikā .
Metodes
Datu ieguves metode ir retrospektīva pacientu medicīniskās dokumentācijas analīze. Pētāmā populācija bija visa vecuma bērni, kas konsultēti pie bērnu psihiatra ambulatori vai atradušies BKUS psihiatrijas klīnikā, laika posmā no 2019. gada janvāra līdz 2022. gada janvārim ar diagnozēm F42 – F42.9. Pacientu atlasīšanai tika izmantota BKUS pacientu informācijas sistēma ‘’Saule’’. Datu apkopojums veikts ar MS Excel 2021. Statistikas analīzei tika pielietota IBM SPSS Statistics 26.
Rezultāti
Pētījumā tika iekļauti 35 pacienti: 19 meitenes un 16 zēni. Vidējais vecums 14 ± 2 gadi. Jaunākais pacients 9 un vecākais 17 g.v. . Vidējais OKT simptomu sākums 11 ± 3 gadi. Agrākais simptomu sākums bija 4 un vēlākais 17 g.v. . Ģimenes anamnēzē OKT tika konstatēti 3 gadījumos (8,6%), bet citas psihiskas saslimšanas 13 gadījumos (37,1%). 12 pacientiem (34,3%) tika konstatēti komorbīdi ēšanas traucējumi, 11 (31,4%) bija garastāvokļa traucējumi, bet 8 (22,9%) bija rauste (tic). Trauksmes un hiperkinētiskie traucējumi bija retākās komorbiditātes, respektīvi 20% un 14,3%.
Visbiežākās obsesijas bija agresīva rakstura (bailes kaitēt sev, citiem u.c.) 17 pacientiem (48,6%). 15 pacientiem (42,9%) bija obsesijas saistībā ar piesārņojumu. Somatiska rakstura (bailes saslimt u.c) bija 13 pacientiem (37,1%), bet 8 pacientiem (22,9%) bija obsesīvas
šaubas. Obsesijas ar seksuālu vai reliģiozu raksturu bija 11,4% un 8,6%.
Visbiežākās kompulsijas bija tīrīšanas rakstura 20 pacientiem (57,1%), bet 18 bērniem bija atkārtotas pārbaudes kompulsijas (51,4%), vismazāk sastopama bija lietu krāšanas kompulsija 5,7%. Māņticības kā pieklauvēšana pie galda vai spļaušana pāri plecam bija 11 pacientiem (31,4%).
Secinājumi
Bērniem OKT klīnisko simptomu spektrs ir ļoti variabls un pat mazā pētāmo populācijā uzrādījas ļoti dažāda rakstura obsesijas un kompulsijas. Šis pētījums sniedz provizoriskus datus par bērnībā sākušos OKT un norāda uz nepieciešamību pētījumiem ar lielāku pacientu skaitu.
Original languageEnglish
Number of pages1
Publication statusPublished - 2022
Externally publishedYes
EventLatvijas ārstu 9. kongress - ATTA CENTRE (Rīga, Krasta iela 60), Riga, Latvia
Duration: 21 Sept 202224 Sept 2022
Conference number: 9
http://www.arstukongress.lv/par-kongresu
https://www.rsu.lv/notikumi/9-latvijas-arstu-kongress
https://www.arstukongress.lv/

Congress

CongressLatvijas ārstu 9. kongress
Country/TerritoryLatvia
CityRiga
Period21/09/2224/09/22
Other9th Latvian Congress of Physicians
Internet address

Field of Science*

  • 3.2 Clinical medicine

Publication Type*

  • 3.4. Other publications in conference proceedings (including local)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Obsesīvi kompulsīvo pacientu klīniskais raksturojums Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas psihiatrijas klīnikā'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this